Regulamin

I. Warunki ogólne

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.artykulybiurowe.net umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Platforma: www.artykulybiurowe.net jest prowadzona przez firmę:

Arkacom Arkadiusz Sałuda

Cietrzewia 35

02-492 Warszawa

NIP 9512029750

Regon 015618211

Adres do korespondencji:

Arkacom Arkadiusz Sałuda

Cietrzewia 35

02-492 Warszawa

Office +48 22 225 00 07

E-mail: sklep@artykulybiurowe.net

Rachunek bankowy mBank SA 18 1140 2004 0000 3402 6948 3788

Figurujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 9512029750.

 1. Zakup w sklepie internetowym www.artykulybiurowe.net oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia nie jest konieczne założenie konta użytkownika. Jednak dzięki posiadaniu konta można obserwować status realizacji zamówienia, oraz mieć wgląd w historię swoich zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Rozpoczęcie realizacji zamówienia złożonego w dzień powszedni po godz. 13:00, w sobotę, niedzielę lub święto – odbędzie się następnego dnia roboczego, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną . Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Arkacom Arkadiusz Sałuda zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący e-mail, lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.
 6. Firma Arkacom Arkadiusz Sałuda zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.artykulybiurowe.net są podane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (ceny netto).
 8. Firma Arkacom Arkadiusz Sałuda wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 9. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi. W przypadku braku towaru u producenta lub zakłóceniach w ciągłości dystrybucji nasz konsultant poinformuje klienta o zaistniałych trudnościach, a także poinformuje ponownie o dostępności zamawianego towaru, lub zaproponuje produkt zamienny.
 10. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
 11. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
 12. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.

III. Oferta

 1. Oferta platformy zakupowej on-line jest skierowana wyłącznie do podmiotów gospodarczych. Nie prowadzimy sprzedaży osobom prywatnym.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
 3. Oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancje producentów.
 1. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone obrazki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
 2. Zamieszczone na stronach www.artykulybiurowe.net ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 3. Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. Arkacom Arkadiusz Sałuda s.j. dokłada wszelkich starań, ażeby prezentacja odpowiadała produktowi, jednak producenci zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian bez uprzedzenia, co niniejszym czyni także firma Arkacom Arkadiusz Sałuda.
 4. Ceny znajdujących się w sklepie www.artykulybiurowe.net artykułów podane w złotych polskich – są cenami netto. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z konsultantem.
 5. Dla stałych klientów proponujemy atrakcyjne rabaty.

IV. Wysyłka i koszty

 1. Na terenie Warszawy i najbliższych okolic wszystkie dostawy realizujemy bezpłatnie (warunkiem jest wartość zamówienia powyżej 100 zł netto).
 2. W ramach wysyłania większości typowych przesyłek o wartości katalogowej netto powyżej 1000 zł dostarczana jest na terenie całego kraju bezpłatnie.
 3. Koszt wysyłki papieru do urządzeń biurowych i papierów wielkoformatowych jest ustalany indywidualnie.
 4. Koszt przesłania zamówienia o niższej wartości (punkty 1 i 2), oraz przesyłek nietypowych – ustalany jest telefonicznie.
 5. Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywa Arkacom Arkadiusz Sałuda.
 6. Artykuły spożywcze i środki czystości w płynie dostarczamy tylko własnym transportem (dostawy tylko na terenie Warszawy i najbliższych okolic).
 7. Arkacom Arkadiusz Sałuda nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe nie z naszej winy, lecz z winy firmy kurierskiej.

V. Formy płatności

 1. Proponujemy poniższe formy płatności:
  • a) gotówką przy odbiorze (płatne dostawcy Arkacom Arkadiusz Sałuda – dostawy na terenie Warszawy i najbliższych okolic).
  • b) przedpłatą na konto Arkacom Arkadiusz Sałuda.
 2. Klienci wraz z towarem otrzymują fakturę VAT.
 3. Przy stałej współpracy możliwa płatność przelewem z odroczonym terminem.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
 2. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). Warunki gwarancji i procedura reklamacyjna określona jest w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Należy zapoznać się i postępować zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji w autoryzowanym serwisie producenta.
 4. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
 5. Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (…) „, Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.
 6. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i niepogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.
 7. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu: Arkacom Arkadiusz Sałuda Spółka ul. Cietrzewia 35 02-492 Warszawa.
 8. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

VII. Ochrona danych

 1. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień, prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania informacji handlowych. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”, DU nr 133 poz. 883. Jednocześnie zapewniamy, że macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. W każdym momencie możecie Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Jednocześnie firma Arkacom Arkadiusz Sałuda zapewnia, że w każdej chwili zostanie uwzględniona prośba (przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie) o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów.

VII. Pozostałe informacje

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Arkacom Arkadiusz Sałuda nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowania zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Arkacom).
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.